Curriculum

Michal02

Ze života Michala Burgeta

Michal Burget se narodil 22. ledna 1970 v Náchodě. Po základní škole se vyučil malířem – natěračem. Jeho mistr Milan Kinl, který nedlouho studoval na Akademii výtvarných umění v Praze sochařinu, nalezl v mladém introvertovi tvůrčí potenciál. Začal ho motivovat, pobízel ho především ke kresbě, ale i k malbě, ve které žák našel zvláštní zalíbení. Nemalou roli sehrálo také jeho setkání s významnými malíři prostřednictvím obrazových publikací. Tak se setkal Michal Burget se surrealismem a s jeho nejznámějším představitelem Salvadorem Dalím. Surrealismus ho očaroval a jak sám tvrdí, dával mu nebývalou svobodu. Mohl se tak bez jakéhokoliv ostychu, že neumí malovat a jeho práce s barvou je technicky primitivní, obrazově vyjadřovat. Chybějící technickou zručnost nahrazoval upřímným nadšením, vytrvalostí a silnou vůlí. K dalšímu výraznému rozvoji talentu přispěly soukromé lekce u akademického malíře, grafika Jiřího Kodyma. V rozmezí let 1992–1995 se tak mladý adept umění setkával s grafickým řemeslem, především s hlubotiskovými technikami – lepty, suchou jehlou, akvatintou či měkkým krytem, ale i se základy kompozice. Jak nyní Michal Burget tvrdí, je za tato léta pod vedením Kodyma vděčný. Zprostředkovaně se o Burgetových pracích dověděl Vladimír Kokolia a zaujaly ho. Po konzultacích na pražské Akademii se Michal Burget přihlásil k přijímacím zkouškám a obstál. Byl přijat do ateliéru Grafika I k profesoru Jiřímu Lindovskému. Zde vydržel pouze dva roky (1996–1998), protože měl malbu zakázanou a nemohl bez ní být. Nicméně se mu zkušenost s hlubotiskovou grafikou, s linorytem, dřevořezem s litografií a především pedantský dril v kresbě vyplatily. V touze po malování přestoupil Burget na podzim roku 1999 do ateliéru Malba I, kde vyučuje profesor Jiří Sopko. Groteskní malířská poloha jeho nového učitele mu nesedla, ale zanechala viditelné stopy. Po roce odešel k profesoru Zdeňku Beranovi do Ateliéru klasických malířských technik. Na první pohled bylo jasné, že předešlé studium v jiných ateliérech Burgeta ovlivnilo natolik, že se výrazně odlišoval od spolužáků Beranovy školy. Po prvotních neshodách a nedorozuměních se vztahy vyjasnily a nastal jistý soulad, což mělo pozitivní vliv na jeho tvorbu. V roce 2003 Michal Burget pod vedením profesora Berana absolvoval. Jeho práce Podnikatelův ostrov byla vystavena ve Veletržním paláci v Praze v rámci expozice všech absolventů AVU. Po jejím skončení byla zakoupena do sbírkových fondů Národní galerie. Po absolutoriu působil pod vedením Magdaleny Vovsové v grafických dílnách pražské Akademie jako odborný asistent společně s Petrem Fialou, se kterým se již potkal v ateliéru profesora Lindovského. Jejich přátelství zpečetilo několik společných výstav, kupříkladu na téma „Jaryn“ (1998–2001). Samostatné Burgetovy výstavy proběhly zatím jen tři. Ta objevná, již pod opatrovnickými křídly Galerie Millennium, proběhla roku 2003. V roce 2006 se ze závažných rodinných důvodů vrátil zpět do Náchoda, kde se v domě rodičů v Bělovsi natrvalo usadil. Dnes Michal Burget žije a tvoří v Náchodě a externě přednáší především grafické techniky na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové.