Život v datech

Život v datech
22. ledna 1970 Narozen v Náchodě
1976 až 1985 Základní škola v Náchodě
1985 až 1988 Učební obor malíř natěrač
1985 až 1988 Pracuje jako řemeslník
1992 až 1996 Navštěvuje soukromé lekce u akademického malíře Jiřího Kodyma
1996 až 2003 Akademie výtvarných umění v Praze – doc. Lindovský, prof. Sopko, prof. Beran
2004 až 2006 Asistent v grafických dílnách AVU
2006 Návrat do Náchoda, extérně přednáší grafiku na Pedagogické fakultě Hradec Králové