Výstavy

Samostatné výstavy
2003 Michal Burget – Něco v krajině. Linhartova nadace, Galerie Školská 28 – Komunikační prostor, Praha 1, 6. 11. – 30. 11. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Martina Rychtová.
2004 Kritický romantismus Michala Burgeta. Galerie Millennium, Praha, 4. 2. – 29. 2. Pozvánka – katalog, text v katalogu Jan Kříž. Úvodní slovo k výstavě Jan Kříž.
Michal Burget – Něco v krajině – obrazy. Galerie U Mistra s palmou, Náchod, 30. 4. – 28. 5. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Václava Henclová, Jiří Kodym.
2009 Neznámé země Michala Burgeta. Galerie výtvarného umění v Náchodě. Ochoz zámecké jízdárny, Kabinet kresby, grafiky a fotografie, 26. 6. – 30. 8. 2009. Výstavu a katalog připravil Vlastislav Tokoš.
Účast na výstavách a skupinové výstavy
1994 Bez názvu. ÚKDŽ – Ústřední kulturní dům dopravy a železničářů, Praha 2, duben až květen. Bez pozvánky, bez katalogu. Bez zahájení.
1997 ŘETĚZ, DAMU – Akademie muzických umění v Praze, Praha, říjen. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Mario Chromý.
Náchodský výtvarný podzim – 14. ročník přehlídky umění regionu. Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 5. 12. 1997 – 4. 1. 1998.
1998 Jaryn a jeho svět – Výstava studentů AVU, Michal Burget, Petr Fiala. Galerie a kavárna Hradební, Praha 1, 3. 11. – 28.11. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Magdalena Vovsová.
Jaryn jako host, Michal Burget, Petr Fiala, Markéta Šafáriková. Divadlo pod Palmovkou, Praha 8, termín výstavy ???. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Petr Kracík.
Výstava prací studentů AVU – Grafika I. – doc. Jiří Lindovský. Respirium Hudební fakulty AMU, Malostranské náměstí (Lichtenštejnsko-Hartigonský palác), Praha, 6. 1. – 25. 1. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Jiří Lindovský.
4. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1997 a 3. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Praha, 5. 1. – 1. 2.
INICIACE – Učitel a žák. Galerie Hollar, Praha 1, podzim. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Vladimír Suchánek. OBRÁCENÝ OBRAZ. Letohrádek Mitrovských v Brně, Brno, 14. 4. – 24. 4. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Jiří Havlíček.
Náchodský výtvarný podzim – 15. ročník přehlídky umění regionu. Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 20. 11. 1998 – 3. 1. 1999.
1999 Posedlost Jarynem, Michal Burget, Petr Fiala. Akademie výtvarných umění v Praze, Galerie AVU, Praha, 26. 4. – 11. 5. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Riika Sijariin (Magdalena Vovsová).
Tři, Michal Burget, Petr Fiala, Markéta Šafáriková. Městské divadlo Český Krumlov, Český Krumlov, 1. 7. – 30. 7. 1999. pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Jakub Urban.
Jaryn ve třech, Michal Burget, Petr Fiala, Markéta Šafáriková. Galerie Pod Kamennou žábou, 5. 8. – 5. 9. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Jaroslav Kutiš.
5. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1998 a 4. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Praha, 18. 1. – 21. 2.
LITHO – Mezinárodní výstava litografie. Universität Passau, Passau, Spolková republika Německo, červenec 1999. Pozvánka, bez katalogu ?. Úvodní slovo k výstavě Oswald Miedi.
2000 Jaryn, Michal Burget, Petr Fiala, Markéta Šafáriková, Magdalena Vovsová. Universität Passau, Passau, Spolková republika Německo, 11. 7. – 3. 8. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Oswald Miedi.
6. ročník celostátní soutěže Grafika roku 1999 a 5. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Praha, 16. 1. – 28. 2.
Náchodský výtvarný podzim – 17. ročník přehlídky umění regionu. Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 10. 11. 2000 – 7. 1. 2001.
2001 Jarynovy cesty, Michal Burget, Petr Fiala. Linhartova nadace, Galerie Školská 28 – Komunikační prostor, Praha 1, termín výstavy ???. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Miroslav Pesch.
7. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2000 a 6. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, Praha, 19. 1. – 25. 2.
Ateliéry AVU – Malířská škola profesora Zdeňka Berana. Galerie Sýpka, Vlkov u Brna, 19. 5. – 24. 6. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Zdeněk Beran, Milena Slavická.
Představujeme ateliéry AVU – Malířská škola profesora Zdeňka Berana. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Wortnerův dům, České Budějovice, 4. 10. – 18. 11. Pozvánka, katalog, text v katalogu Vlastimil Tetiva, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Vlastimil Tetiva, Zdeněk Beran.
Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice.
Náchodský výtvarný podzim – 18. ročník přehlídky umění regionu. Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 16. 11. 2001 – 6. 1. 2002.
2002 8. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2001 a 7. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha, 21. 1. – 2. 3.
2003 9. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2002 a 8. ročník ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, Praha, 24. 1. – 2. 3.
Diplomanti AVU 2003. Národní galerie v Praze, Veletržní palác – ochoz 5. patra, Praha, 19. 6. – 20. 7. Pozvánka, katalog, texty v katalogu Jan Kříž, Vladimír Kokolia, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Tomáš Vlček, Jan Kříž, Vladimír Kokolia.
START POINT PRIZE CZ 2003. Galerie Klatovy / Klenová, Sýpka, hrad Klenová, 16. 8. –5. 10. Pozvánka, bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Marcel Fišer.
Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice.
Výběr ze součastné české malby. Galerie Millennium, Praha, 19. 11. – 17. 12.
Náchodský výtvarný podzim – 20. ročník přehlídky umění regionu. Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 14. 11. 2003 – 4. 1. 2004.
2004 Jubilejní 10. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2003 a 9. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Clam-Gallasův palác, Praha, 7. 4. – 23.
5. Náchodský výtvarný podzim – 21. ročník přehlídky umění regionu. Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 19. 11. 2004 – 2. 1. 2005.
Bylo, nebylo … (Pohádkové motivy v českém moderním a součastném umění). Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové, 9. 12. 2004 – 30. 1. 2005. Pozvánka, katalog, texty Martina Vítková, Petra Finfrlová, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Martina Vítková, Petra Finfrlová.
Art Prague – 3. veletrh současného umění. Art Prague Centrum, s. r. o. spolupořadatel Nadace Českého fondu umění, Výstavní síň Mánes, Galerie Václava Špály. Výstavní síň Mánes, Praha 25. 5. – 30. 5.
2005 Paralelní prostory, Michal Burget, Petr Fiala. Galerie U Klicperů, foyer hlavní scény Klicperova divadla, o. p. s., Hradec Králové, 30. 4. – 3. 6. Pozvánka, Bez katalogu. Úvodní slovo k výstavě Martina Vítková.
11. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2004 a jubilejní 10. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Clam-Gallasův palác, Praha, 10. 2. – 13. 3.
Bylo, nebylo … (Pohádkové motivy v českém moderním a součastném umění). Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, 17. 2. – 29. 5. Pozvánka, katalog, texty v katalogu Martina Vítková, Petra Finfrlová, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Josef Chalupa.
Představujeme ateliéry AVU – ateliér Grafika 1 – doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Wortnerův dům, České Budějovice, 17. 3. – 17. 4. Pozvánka, katalog, text v katalogu Vlastimil Tetiva, barevné reprodukce. Úvodní slovo Vlastimil Tetiva, Jiří Lindovský.
Bylo, nebylo … (Pohádkové motivy v českém moderním a součastném umění). Galerie výtvarného umění v Chebu, 30. 6. – 4. 9. Pozvánka, katalog, texty v katalogu Martina Vítková, Petra Finfrlová, Jiří Vykoukal, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Martina Vítková, Petra Finfrlová.
Náchodský výtvarný podzim – 22. ročník přehlídky umění regionu. Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 18. 11. 2005 – 1. 1. 2006. Vánoční pohádka, Galerie Millennium. Praha, 8. 12. 2005 – 8. 1. 2006.
2006 12. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2005 a 11. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Clam-Gallasův palác, Praha, 20. 1. – 9. 3.
Zimní přehlídka současného umění – plastika, malba, design, Galerie Millennium, Praha, 12 .11. 2006 – 4. 2. 2007.
8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto bariéry. Nadace Charty 77, Konto bariery. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 15. 11. – 30. 11.
Art Prague – 5. veletr současného umění. Art Prague Centrum, s. r. o. spolupořadatel Výstavní síň Mánes, Galerie Václava Špály, Galerie Nová síň. Výstavní síň Mánes, Praha 22. 5. – 28. 5.
2007 Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 – XIII. ročník. Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou, 30. 6. – 1. 9. Pozvánka, katalog, text v katalogu Karel Hájek, Jan Zahradník, Vladimír Hlavinka, barevné reprodukce. Úvodní slovo k výstavě Karel Hájek, Jan Zahradník, Vladimír Hlavinka, Oskar Brůža, Ivo Šmoldas, Magdalena Vovsová, Marie Hanušová.
5 let po povodni – Společná výstava českých a zahraničních autorů. Galerie Millennium, Praha, 11. 7. – 2. 9. Pozvánka?, katalog, text v katalogu Petr Štěpán ???.Úvodní slovo???
5 let po povodni II – Společná výstav českých a zahraničních autorů. Galerie Millennium, Praha, 4. 9. – 7. 10. Pozvánka?, katalog,? text v katalogu Petr Štěpán?. Úvodní slovo?
Cesta pražského sněhuláka, Galerie Millennium, Praha. 5. 12. 2007 – 2. 1. 2008.
2008 Franz Kafka ve výtvarné tvorbě. Galerie Millennium, Praha, 10. 6. – 13. 7.
Náchodský výtvarný podzim – 25. ročník přehlídky umění regionu. Galerie výtvarného mění v Náchodě, zámecká jízdárna, 5. 12. 2008 – 18. 1. 2009, prodlouženo do 25. 1.
Baden-Württembergische KÜNSTLERMESSE (Internationale Kunstmesse in Stuttgart). Landesverband Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg. Kunstgebäude am Schlossplatz, Stuttgart 17. 4. – 20. 4.